Tworzymy zespół osób, których łączy wspólna idea i cel - upowszechnianie pedagogiki Marii Montessori wspieranej poprzez komunikację empatyczną, inspirowaną “Porozumieniem bez przemocy” Marshall’a B. Rosenberga (NVC) oraz nurtem Rodzicielstwa bliskości.

Wierzymy bowiem, odwołując się przy tym do pedagogicznego dorobku Marii Montessorii, Janusza Korczaka, ks. prof. Janusza Tarnowskiego, że w każdym uczniu tkwi ukryty potencjał, a naszym marzeniem jest wspieranie dziecka w kroczeniu po drodze odkrywania siebie, swoich talentów i pasji.
 
Uznajemy, że warto, by proces ten odbywał się w warunkach dialogu równoprawnych podmiotów-partnerów, wzajemnego słuchania potrzeb, wspólnego wyznaczania zasad i granic, które służą społeczności. Tworzy się bezpieczna przestrzeń, gdzie naturalna jest chęć rozwoju, pracy własnej, działania, które inspiruje innych, mobilizuje, jednocześnie wręcz pochłania. Pragniemy tworzyć wspólnotę edukacyjną, gdzie zarówno uczniowie, jak i nauczyciele podejmują wyzwania w stałej pracy nad sobą, stałego poszukiwania, budowania samoświadomości i odwagi do zadawania pytań, kreowania nowych rozwiązań, budowania poczucia odpowiedzialności.
 
Dbamy o atmosferę, która odpowiada naturalnej ciekawości dziecka, pozwala popełniać błędy, otwiera na współpracę i pracę zespołową, buduje więzi. Dlatego podczas zajęć dzieci mogą rozmawiać, zadawać wiele pytań, pracować w grupach, w wybranych przez siebie miejscach, same regulując czas pracy i odpoczynku. Nie korzystają z podręczników i ćwiczeniówek, a pracują na materiale montessoriańskim, przygotowywanych przez nauczycieli kartach pracy i pomocach, dostępnych w salach książkach. Uczą się poprzez spotkanie z drugim człowiekiem, także w terenie, w lesie, w ogrodzie, parku, podczas wyjazdów i wycieczek, warsztatów, odkrywając wiedzę poprzez otaczający świat. Wybraliśmy ocenianie kształtujące, dzieci otrzymują od nas na bieżąco informację zwrotną. Stawiamy na komunikację w zaufaniu i w poczuciu pełnego bezpieczeństwa, która otwiera nas na przyjmowanie i dawanie. Istotą dla nas jest budowanie relacji między wszystkimi podmiotami w otoczeniu szkolnym dziecka, budowanie wspólnoty uczącej się i wspierającej się, wspólnoty pozostającej w szacunku do siebie.
 
Przyświeca nam idea “Non scholae, sed vitae discimus” i na edukację dzieci patrzymy szerzej. Dlatego w naszej szkole cenimy i wspieramy różnymi działaniami rozwój następujących umiejętności i wartości:
  • umiejętność wyrażania własnych emocji i potrzeb. Pragniemy wspierać dzieci w rozwoju emocjonalnym, budowaniu inteligencji emocjonalnej, rozwoju umiejętności mediacyjnych poprzez codzienne stosowanie komunikacji empatycznej i podejścia typu “win-win”. Ważne jest także poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem, regulowania emocji
  • umiejętność uczenia się,
  • zarządzanie czasem i umiejętność planowania - sprzyja temu mocno myśl pedagogiczna Marii Montessori, która zakłada, że dzieci planują swoją pracę i zadania edukacyjne, regulują czas na jedzenie i odpoczynek,
  • przedsiębiorczość - stwarzamy przestrzeń na inicjatywy dzieci, jesteśmy dla nich przewodnikami w realizacji ich pomysłów,
  • zaradność życiowa i umiejętność odnajdywania się w każdej codziennej sytuacji,
  • edukacja finansowa i znajomość podstaw marketingu,
  • ekologia,
  • zdrowe odżywianie i dbanie o kondycję fizyczną,
  • bezpieczeństwo - w szerokim aspekcie, poprzez bezpieczeństwo fizyczne, aż po bezpieczeństwo w Internecie.

 

Naszym marzeniem jest inspirowanie do zmian i pokazanie drogi wiodącej od bycia biernym do kultury samouczenia się, rozwijania, uważności na siebie i drugiego człowieka. Wspieranie społeczności i wywieranie wpływu na otoczenie. Łączymy siły za pośrednictwem inicjatyw, które zmieniają nas, otoczenie, świat. Chcemy, by było to miejsce, w którym każdy zachowuje swoją indywidualność, ale jednocześnie jest częścią czegoś większego

Miejsce, w którym sukces oznacza spełnienie rozwojowe, a nie jedynie osiągane wyniki. Tworzymy społeczność, w której relacje i uważność na drugiego człowieka są bardzo ważne.
 
Robimy to, co sprawia nam przyjemność, i jesteśmy częścią czegoś większego niż my sami.

Chcemy tworzyć miejsce, gdzie ważna jest personalizacja pracy z uczniem, z uważnością podchodząc do jego predyspozycji, zdolności, zainteresowań i potrzeb.

Miejsce, które w angażującej formie wspiera rodzinę - dziecko i jego bliskich, pokazuje i zmienia sposoby pracy z uczniem, wspiera potrzebne kompetencje nauczycieli i całego otoczenia szkolnego.

Założenia

+ 48 608 200 247

montessori.school.kielce@gmail.com

@ ReED Montessori School

Adres

Godziny pracy