@ ReED Montessori School

Godziny pracy

Sekretariat

Adres

sekretariat.montessori.kielce@gmail.com

+ 48 883 830 883

Założenia

Miejsce, które w angażującej formie wspiera rodzinę - dziecko i jego bliskich, pokazuje i zmienia sposoby pracy z uczniem, wspiera potrzebne kompetencje nauczycieli i całego otoczenia szkolnego.

Chcemy tworzyć miejsce, gdzie ważna jest personalizacja pracy z uczniem, z uważnością podchodząc do jego predyspozycji, zdolności, zainteresowań i potrzeb.

Miejsce, w którym sukces oznacza spełnienie rozwojowe, a nie jedynie osiągane wyniki. Tworzymy społeczność, w której relacje i uważność na drugiego człowieka są bardzo ważne.
 
Robimy to, co sprawia nam przyjemność, i jesteśmy częścią czegoś większego niż my sami.
Wierzymy bowiem, odwołując się przy tym do pedagogicznego dorobku Marii Montessorii, Janusza Korczaka, ks. prof. Janusza Tarnowskiego, że w każdym uczniu tkwi ukryty potencjał, a naszym marzeniem jest wspieranie dziecka w kroczeniu po drodze odkrywania siebie, swoich talentów i pasji.
 
Uznajemy, że warto, by proces ten odbywał się w warunkach dialogu równoprawnych podmiotów-partnerów, wzajemnego słuchania potrzeb, wspólnego wyznaczania zasad i granic, które służą społeczności. Tworzy się bezpieczna przestrzeń, gdzie naturalna jest chęć rozwoju, pracy własnej, działania, które inspiruje innych, mobilizuje, jednocześnie wręcz pochłania. Pragniemy tworzyć wspólnotę edukacyjną, gdzie zarówno uczniowie, jak i nauczyciele podejmują wyzwania w stałej pracy nad sobą, stałego poszukiwania, budowania samoświadomości i odwagi do zadawania pytań, kreowania nowych rozwiązań, budowania poczucia odpowiedzialności.
 
Dbamy o atmosferę, która odpowiada naturalnej ciekawości dziecka, pozwala popełniać błędy, otwiera na współpracę i pracę zespołową, buduje więzi. Dlatego podczas zajęć dzieci mogą rozmawiać, zadawać wiele pytań, pracować w grupach, w wybranych przez siebie miejscach, same regulując czas pracy i odpoczynku. Nie korzystają z podręczników i ćwiczeniówek, a pracują na materiale montessoriańskim, przygotowywanych przez nauczycieli kartach pracy i pomocach, dostępnych w salach książkach. Uczą się poprzez spotkanie z drugim człowiekiem, także w terenie, w lesie, w ogrodzie, parku, podczas wyjazdów i wycieczek, warsztatów, odkrywając wiedzę poprzez otaczający świat. Wybraliśmy ocenianie kształtujące, dzieci otrzymują od nas na bieżąco informację zwrotną. Stawiamy na komunikację w zaufaniu i w poczuciu pełnego bezpieczeństwa, która otwiera nas na przyjmowanie i dawanie. Istotą dla nas jest budowanie relacji między wszystkimi podmiotami w otoczeniu szkolnym dziecka, budowanie wspólnoty uczącej się i wspierającej się, wspólnoty pozostającej w szacunku do siebie.
 
Przyświeca nam idea “Non scholae, sed vitae discimus” i na edukację dzieci patrzymy szerzej. Dlatego w naszej szkole cenimy i wspieramy różnymi działaniami rozwój następujących umiejętności i wartości:
  • umiejętność wyrażania własnych emocji i potrzeb. Pragniemy wspierać dzieci w rozwoju emocjonalnym, budowaniu inteligencji emocjonalnej, rozwoju umiejętności mediacyjnych poprzez codzienne stosowanie komunikacji empatycznej i podejścia typu “win-win”. Ważne jest także poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem, regulowania emocji
  • umiejętność uczenia się,
  • zarządzanie czasem i umiejętność planowania - sprzyja temu mocno myśl pedagogiczna Marii Montessori, która zakłada, że dzieci planują swoją pracę i zadania edukacyjne, regulują czas na jedzenie i odpoczynek,
  • przedsiębiorczość - stwarzamy przestrzeń na inicjatywy dzieci, jesteśmy dla nich przewodnikami w realizacji ich pomysłów,
  • zaradność życiowa i umiejętność odnajdywania się w każdej codziennej sytuacji,
  • edukacja finansowa i znajomość podstaw marketingu,
  • ekologia,
  • zdrowe odżywianie i dbanie o kondycję fizyczną,
  • bezpieczeństwo - w szerokim aspekcie, poprzez bezpieczeństwo fizyczne, aż po bezpieczeństwo w Internecie.

 

Naszym marzeniem jest inspirowanie do zmian i pokazanie drogi wiodącej od bycia biernym do kultury samouczenia się, rozwijania, uważności na siebie i drugiego człowieka. Wspieranie społeczności i wywieranie wpływu na otoczenie. Łączymy siły za pośrednictwem inicjatyw, które zmieniają nas, otoczenie, świat. Chcemy, by było to miejsce, w którym każdy zachowuje swoją indywidualność, ale jednocześnie jest częścią czegoś większego

Tworzymy zespół osób, których łączy wspólna idea i cel - upowszechnianie pedagogiki Marii Montessori wspieranej poprzez komunikację empatyczną, inspirowaną “Porozumieniem bez przemocy” Marshall’a B. Rosenberga (NVC) oraz nurtem Rodzicielstwa bliskości.