W klasach 4-8 uczniowie dostają wsparcie by mogli w nieobciążający sposób przygotować się i zdać egzaminy. Wspieramy konsultacjami i możliwością wspólnej pracy uczniów w pracowni ED.

Klasy 4-8

klasa

4-8

 

W ramach edukacji wczesnoszkolnej dzieci z klas 1-3 otrzymają u nas możliwość zdania swoich często pierwszych w życiu egzaminów z uwzględnieniem ich możliwości i predyspozycji społecznych.

Edukacja wczesnoszkolna

klasa

1-3

 

Obejmujemy wsparciem dzieci w edukacji domowej zaczynając od tych najmłodszych.

Roczne przygotowanie przedszkole

klasa

0

10

Edukacja domowa

Edukacja domowa była nam zawsze bardzo bliska. Jedna z nas w takiej formie realizowała edukację swoich dzieci. Dzięki spotkaniu i ogromnej pomocy cudownych założycieli Montessori Mountain Schools odważyłyśmy się na współpracę z rodzinami z terenu województwa świętokrzyskiego, chcącymi prowadzić swoje dzieci w Edukacji Domowej

 

Zapraszamy rodziny edukujące dzieci w modelu edukacji domowej, szukające przyjaznej szkoły, w której dziecko będzie zdawać egzaminy.

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi ReED Montessori School jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Kielce i działa w ramach prawa oświatowego.

 

Zapewniamy bezpłatnie:

  • zrozumiale opracowany zakres zagadnień z podstawy programowej dla danej klasy (klasy 1-8),
  • elastyczne terminy egzaminów,
  • podręczniki,
  • legitymacje, świadectwa szkolne.

 

Załatwiamy formalności związane z zapisaniem i przeniesieniem dziecka do naszej szkoły, zawiadamiamy szkołę rejonową dziecka o realizacji obowiązku szkolnego.

 

Zapraszamy rodziny edukujące domowe swoje dzieci do naszej przestrzeni. Dla chętnych dzieci stwarzamy możliwość udziału w konsultacjach przedmiotowych, wycieczkach klasowych, jak i wydarzeniach szkolnych. Rodziców wspieramy w procesie edukacyjnym, jak i udostępniamy im naszą przestrzeń do spotkań, czy prowadzenia warsztatów z innymi rodzinami w edukacji domowej.

+ 48 608 200 247

montessori.school.kielce@gmail.com

@ ReED Montessori School

Adres

Godziny pracy