@ ReED Montessori School

Godziny pracy

Sekretariat

Adres

sekretariat.montessori.kielce@gmail.com

+ 48 883 830 883

Naszym celem jest nie tylko sprawić, by dziecko zrozumiało, a tym bardziej nie jest to, aby zmuszać je do zapamiętywania, ale aby tak dotknąć jego wyobraźni, by do głębi zarazić je entuzjazmem.

 

Maria Montessori

Szkoła

Misją naszej Szkoły jest wychowanie i edukacja dzieci do wartości, aby w przyszłości były odpowiedzialnymi i świadomymi ludźmi. Podążając za myślą Marii Montessori tworzymy warunki umożliwiające samodzielny i aktywny rozwój, wzbudzamy i podtrzymujemy entuzjazm do nauki, jednocześnie budując w dzieciach poczucie wartości.

 

Naszym pragnieniem jest ukształtować ludzi żyjących spełnionym i szczęśliwym życiem, wolnych i asertywnych w wyborach, ale również respektujących wolność innych i szanujących różnorodność otaczającego nas świata.

 

Podstawowy program nauczania Montessori jest niezwykle szeroki. Nauczyciele wykorzystują „Wielkie lekcje” Montessori jako punkt wyjścia dla interdyscyplinarnego programu nauczania. Odwołują się do wyobraźni dzieci i stanowią ramy dla kontekstualnego uczenia się. Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej dzieci w wieku od 6 do 9 lat (od I do III klasy) uczą się w klasie mieszanej z jednym lub dwoma polskimi nauczycielami wychowania wczesnoszkolnego i nauczycielem języka angielskiego w pełnym wymiarze godzin.

 

Wraz z dalszą nauką  w ramach programu elementarnego, myślenie dzieci staje się bardziej złożone i abstrakcyjne. Uczniowie zaczynają koncentrować się na prowadzeniu projektów z różnych obszarów tematycznych i przejmują odpowiedzialność za swoją naukę. Dzieci w wieku od 9 do 12 lat (od IV do VI klasy) kontynuują naukę w mieszanej grupie wiekowej z nauczycielem - wychowawcą i nauczycielem języka angielskiego, oraz nauczycielami przedmiotów.

 

Nasze dzieci:

 • mają przekonanie, że zdobywają wiedzę wyłącznie dla siebie,
 • dokonują samodzielnie wyborów,
 • potrafią planować swoją pracę i rozliczać ją,
 • nie doświadczają rywalizacji przeciwko sobie,
 • prezentują umiejętność pracy w zespole,
 • potrafią stosować zasady i normy społeczne rozumiejąc potrzebę ich stosowania, a nie pod wpływem zewnętrznego przymusu czy strachu,
 • wzrastają w poczuciu własnej wartości niezależnie od kar, nagród i ocen,
 • wychowują się w poszanowaniu dla pracy innych,
 • prezentują postawę tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej
 • pielęgnują wrażliwość, także na piękno, otwartość na innych ludzi i empatię,
 • dorastają w zamiłowaniu do porządku.