@ ReED Montessori School

Godziny pracy

Sekretariat

Adres

sekretariat.montessori.kielce@gmail.com

+ 48 883 830 883

Magdalena Sarnot-Wrzecionowska

Miłość do edukacji zaczęła się od tworzenia książek. Kocha edukację domową, dzięki której odkryła piękno edukacji opartej na zaufaniu. Wierzy, że oddanie zaufania dziecku i odpowiedzialności za jego edukację potrafi czynić cuda

w procesie jego rozwoju.

W pedagogice M. Montessori ceni zaufanie nauczyciela do umiejętności rozwojowych dzieci oraz ich dążenie do samodzielności. Zgodnie z cytatem - Największą oznaką sukcesu dla nauczyciela (...) jest bycie zdolnym, by powiedzieć: 'Te dzieci pracują tak jak gdybym nie istniała.'
Żona, mama dwóch chłopców i dwóch dziewczynek.

 

Wykształcenie: Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych. Ukończyła Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie oraz Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Nauczyciel nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki oraz projektowania wizualnego.

 

Szkolenia: Mathematics program elementary and young adolescents - Ray McClure | Matematyka i geometria w klasie 4-6 szkoły podstawowej – Polski Instytut Montessori | Szkolna Edukacja Montessori – Polski Instytut Montessori | Wczesna Edukacja Montessori – Polski Instytut Montessori | Edukacja Montessori 6-15 - Akademia Montessori Biberkol Niemcy | Intensywny program wczesnoszkolny klas 1-3 – Centrum Montessori | Planowanie pracy w klasach 1-8.  Pytania wyższego rzędu – Polski Instytut Montessori | Prowadzenie kl. 4-8 w programie Montessori – J. Maghen | Obserwacja jako najlepsza i niezawodna metoda pracy – Polski Instytut Montessori | Matematyka Montessori w klasach 4-6 – A. Górska | Znaczenie Edukacji Montessori w czasach zmian i niepewności – J. Wolf | Transformacja nauczyciela Montessori – T. Ryskind | Pomoc w otoczeniu Montessori – Kiedy powinno się pokazać, zrobić i obserwować? – P. Epstein | Obserwacja w klasie Montessori – M. Borek | Co to znaczy być duchowo przygotowanym na nauczanie Montessori? – J. Wolf |  Poszukiwanie wiedzy zaczyna się od zadawania pytań –  J. Wolf | CORA. Planowanie by osiągnąć sukces – organizacja dnia – M.  Dorer | Obserwacja a wypływ relacji międzyludzkich – P. Epstein | Trening kontroli stresu - M. Pietrach | Wsparcie i narzędzia NVC dla nauczycieli – S. Cameron | NVC w edukacji – NVClab | Stworzenie warunków dla indywidualnej nauki – M. Rasfeltf, Edukatorium | Tutoring szkolny - Towarzystwo Edukacji Otwartej | Komunikacja w organizacji – Grow | Specjalistyczne szkolenie menadżerskie, stopień V  – Grow | Prince2 Foundation i Prince2 Practitioner – Grow | Odpowiedzialność członków zarządu i menadżerów – Grow – M. Pietrach | Zarządzanie zespołem i czasem w projektach – Grow |

Myśl założycielska

Jowita Prokop-Grzywna

Od kilkunastu lat związana ze światem organizacji pozarządowych, pracą społeczną oraz edukacją. Zawsze lubiąca otaczać się i pracować z ludźmi - Dziećmi oraz Dorosłymi. Była wolontariuszką w ośrodku dla osób uzależnionych oraz świetlicy środowiskowej. Od wielu lat współtworzy przedszkola na terenach wiejskich, organizuje i prowadzi warsztaty, wspiera nauczycieli, dzieci i rodziców. Pracowała przez kilka lat w szkole podstawowej i średniej.  Istotą dla niej są relacje i uważność. Bliskie są jej Rodzicielstwo Bliskości, NVC, edukacja alternatywna, edukacja w oparciu o szacunek do Dziecka i w zaufaniu do Jego rozwoju. Pasjonatka pedagogiki M. Montessorii, z radością odkrywa alternatywę w przestrzeni edukacyjnej,  również jako edukacji domowej.

Żona, mama dwóch dziewczynek.

 

Wykształcenie: Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych. Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kielcach pod opieką naukowo-dydaktyczną UMCS w Lublinie oraz Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

 

Szkolenia:  Lider Montessori – Szlachetna praca z wizją – P. Epstein | Prowadzenie kadry w placówce Montessori – J. Maghen | Tworzenie wzorców współpracy w programie Montessori – J. Wolf | Szkoła dla rodziców i wychowawców – Centrum Rozwoju Dziecka i Rodzica Pestka | Komunikacja z rodzicami, jak rozmawiać o dziecku – ŚCDN |Edukacja w Chmurze, wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji –SCDN Kielce | Skechnoting myslenie wizualne – G.Borowczyk | Trudne emocje i sytuacje – jak pomóc sobie i dziecku – ŚCDN | Pedagogika M. Montessori – K. Ożańska-Duda | Wsparcie i narzędzia NVC dla nauczycieli – S. Cameron | Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów, Wspólnoty wspierające rozwój – A. Stein, A. Dziewulska | Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów, stopień II , edycja trenerska – A. Stein, M. Stańczyk | Złość i agresja dla profesjonalistów – A. Stein, T. Sadzewicz | Regulacja emocji u dzieci – A. Janeczek-Romanowska | Warsztaty moduł I i II Jak dobierać materiały i metody pracy, aby wspierać motywację, Języki obce inaczej – M. Żylińska Edukatorium | Warsztat Słucham i słyszę program „Sen Żyrafy” w pracy z dziećmi – Towarzystwo Oświatowe Filomata | Warsztaty i kursy dotyczące adaptacji w przedszkolu i szkole,  „Adaptacja do przedszkola” – G. Stańczyk | Warsztat „Sztuka Poszukiwania Sensu” – Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Opus Anima  | Praca z dziećmi metodą projektów – Akademia Nauki i Rozwoju Piękny Umysł | Świat Rysowanych liter i wyrazów – praktyczne ćwiczenia rozwijające umiejętność pisania, Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją – PODiD Busko Zdrój |

Ewelina Stępień

Od 14 lat związana z edukacją i dziećmi, początkowo jako wolontariusz na świetlicy środowiskowej oraz w ośrodku dla osób uzależnionych, następnie jako współzałożyciel kilku przedszkoli. Uczestniczy w działaniach sektora NGO i jednocześnie doświadczyła pracy w korporacjach. Wspiera nauczycieli, dzieci i ich rodziców, prowadzi warsztaty. Po wizycie w kilku szkołach Montessori, nie potrafiła porzucić marzenia, by jej synowie i inne dzieci miały szansę uczyć się zgodnie z założeniami tej pedagogiki. U Marii Montessori podziwia niezwykłą umiejętność obserwacji dzieci, która stała się podstawą założeń pracy montessoriańskiej, a zasadność których potwierdza współcześnie neurobiologia. Entuzjastka komunikacji empatycznej.
Żona, mama dwóch chłopców.

 

Wykształcenie: Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Szkolenia: Warsztat dla dyrektorów placówek szkolnych Montessori – J. Wolf Polski Instytut Montessori | Intensywny Kurs Podstawowy – Akademia NVC | Seminaria inspirujące J. Juula – Familylab | Wsparcie i narzędzia NVC dla nauczycieli – S. Cameron | Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – Centrum Rozwoju Dziecka i Rodzica „Pestka” | Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów, Wspólnoty wspierające rozwój – A. Stein, A. Dziewulska | Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów, stopień II, edycja trenerska – A. Stein, M. Stańczyk | Regulacja emocji u dzieci – A. Janeczek-Romanowska | Złość i agresja, szkolenie dla profesjonalistów – A. Stein, T. Sadzewicz | Pedagogika M. Montessori – K. Ożańska-Duda | Edukacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach – LETSR | Warsztaty i kursy dotyczące adaptacji w przedszkolu i szkole, "Adaptacja w przedszkolu" – G. Stańczyk | Warsztat poszukiwania Sensu – Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Opus Anima | Edukacja w chmurze, wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji – ŚCDN Kielce | Sketchnoting myślenie wizualne – G. Borowczyk | Komunikacja z rodzicami, jak rozmawiać o dziecku – ŚCDN | Trudne emocje i sytuacje - jak pomóc sobie i dziecku – ŚCDN |

Wszystko zaczęło się od SPOTKANIA. I tak spotkały się:

 • potrzeba zmiany – w podejściu do uczenia się i nauczania,
 • odwaga – odwaga do samej zmiany i podążaniem za głosem serca,
 • miłość – do ludzi, pedagogiki Marii Montessori, Porozumienia bez Przemocy, Rodzicielstwa bliskości, Natury,
 • relacje - nasze jako założycielek i z innymi cudownymi ludźmi, których spotkałyśmy na swojej drodze,  edukacja jest atmosferą, najpierw relacja, by zadziała się edukacja,
 • potrzeba wspólnoty - stworzenia społeczności osób wspierających się, uczących się od siebie, dzielących się,
 • otwartość - na drugiego człowieka, na różne nurty, idee i czerpanie z nich,
 • uważność -  na potrzeby i uczucia, na gotowość, na proces,
 • pasja - stworzenie przestrzeni, by mogła się odkryć i rozwijać,
 • wizja, misja - co w sercu, napędza nas, nasza wizja będzie nas ciągnąć za sobą,
 • pragnienie - współtworzenia miejsca, przestrzeni dla Relacji i EDukacji, edukacji domowej ED,
 • determinacja - trudności i przeszkody mogą być szansą w przebraniu,
 • obserwacja - przyglądanie się z zaufaniem do siebie i innych, dając sobie czas, towarzyszenie, responsywność, obserwacja nie po to, by tylko patrzeć, lecz po to, by dostrzec,
 • doświadczenie i kompetencje – nasze i osób z otoczenia, każdy ma w sobie zasoby, by wnosić i stawać się częścią.

 

Dzięki Spotkaniu powstała Fundacja ReED, a później pierwsza szkoła Montessori w Kielcach – Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi ,,ReED Montessori School”. Tworzymy miejsce, o którym marzyłyśmy od dawna.