@ ReED Montessori School

Godziny pracy

Sekretariat

Adres

sekretariat.montessori.kielce@gmail.com

+ 48 883 830 883

Parę minut zaufania, parę minut odwagi poświęconej entuzjazmowi dzieci zmieni ich życie - i z pokolenia na pokolenie zmieni świat.
 

André Stern. Entuzjaści

Przedszkole

W naszej szkole posiadamy oddział przedszkolny realizujący program zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Oddział ten to swojego rodzaju pomost pomiędzy przedszkolem a szkołą. Dzieci dzięki stworzonemu otoczeniu uczą się w jaki sposób wygląda organizacja dnia w grupie montessoriańskiej. Zapoznają się z jej rytmem. Uczą się planować swoją pracę.

 

Najważniejszym celem edukacji na tym etapie dla dziecka, które przeszło z konwencjonalnej placówki, jest odkrycie na nowo swobody we własnej edukacji. To dziecko w nadanej strukturze z wolnością uczącą odpowiedzialności dostrzega chęć nauki, rozwijania swoich umiejętności i kompetencji. Jest coraz bardziej samodzielne. 

 

Zdecydowana większość dzieci kończących naszą zerówkę swobodnie, nie tylko potrafi czytać, pisać i liczyć, ale przede wszystkim ma radość z uczenia się w sprzyjającym otoczeniu i chce się uczyć, rozwijać, podążać za swoimi zainteresowaniami.