Przesyłamy Wam nasze Betlejemskie Światełko Pokoju z życzeniami spotkania Nowonarodzonego w sercu, by umacniał, dotykał, przemieniał, pomagał zrozumieć, przebaczyć, dawał s(p)okój i nadzieję, oświetlał tam gdzie jeszcze ciemność.Bliskości, zatrzymania, uważności na siebie i innych, poczucia zrozumienia, spokojnej ciszy i spokojnych rozmów w Nowym Roku!

Światełko

24 grudnia 2019

+ 48 608 200 247

montessori.school.kielce@gmail.com

@ ReED Montessori School

Adres

Godziny pracy