@ ReED Montessori School

Godziny pracy

Sekretariat

Adres

sekretariat.montessori.kielce@gmail.com

+ 48 883 830 883

30 marca 2020

Montessori on-line

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30b nasza szkoła w okresie od 25.03 do 15.04 prowadzi kształcenie na odległość.

 

Pamiętajcie proszę, że w edukacji dzieci i w tej trudnej sytuacji jakiej się znaleźliśmy najważniejsze jest być w relacji ze sobą. Dać sobie spokój, zaufanie. Zaczynamy nowy tydzień z rozwagą, uważnością razem.