@ ReED Montessori School

Godziny pracy

Sekretariat

Adres

sekretariat.montessori.kielce@gmail.com

+ 48 883 830 883

20 sierpnia 2020

Edukacja domowa

 

W roku szkolnym 2020/21 rodziny zapisujące dzieci do szkoły w ramach edukacji domowej nie muszą dołączać opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 
Mamy radość wraz z całym naszym środowiskiem rodzin ED.
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.